Akademik Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 1. Kurt Erol,Arslan Serdal,Güven Mehmet Emin (2011). Effects of Grid Structures and Dielectric Materials of the Holder in an Inertial Electrostatic Confinement  IEC  Fusion Device.  Journal of Fusion Energy, 30(5), 404-412., Doi: 10.1007/s10894-011-9393-4 (SCI, in English)
 2. Tarımer İlhan,Arslan Serdal,Güven Mehmet Emin,Karabaş Muhammet (2011). A Case Study of a New Spot Welding Electrode Which has the Best Current Density by Magnetic Analysis Solutions.  Journal of Electrical Engineering, 62(4), 233-238., (SCI, in English)
 3. Tarımer İlhan,Güven Mehmet Emin,Arslan Serdal (2011). Computer aided design of an electromagnetic ignition coil for high speed benzine engines.  Prezeglad Elektrotechniczny(Electrical Review), 2(87), 230-235. (SCI, in English)
 4. Kurt Erol,Arslan Serdal (2012). An inertial electrostatic confinement  IEC  device modeling and the effects of different cathode structures to the fields.  Energy Conversion and Management, 63, 55-62., Doi: 10.1016/j.enconman.2011.12.033 (SCI, in English)
 5. Tarımer İlhan,Arslan Serdal,Güven Mehmet Emin (2012). Investigation for Losses of M19 and Amorphous Core Materials Asynchronous Motor by Finite Elements Methods.  Electronics and Electrical Engineering, 18(9), 15-18., Doi: 10.5755/J01.Eee.18.9.2797 (SCI, in English)
 6. Arslan, S., Gurdal, O. (2022). Polygonal tubular linear permanent magnet generator analysis and experimental test. Scientia Iranica, 29(1), 168-182. doi: 10.24200/sci.2019.50094.2739
 7. Arslan, S., Gurdal, O., Akkaya Oy, S. (2020). Design and optimization of tubular linear permanent-magnet generator with performance improvement using response surface methodology and multi-objective genetic algorithm. Scientia Iranica, 27(6), 3053-3065. doi: 10.24200/sci.2018.50093.1506
 8. Altıntaş, M., & Arslan, S. (2021). The Study of Dust Removal Using Electrostatic Cleaning System for Solar Panels. Sustainability, 13(16), 9454.
 9. Altıntaş, M., & Arslan, S. (2021). Reduction of Dust on Solar Panels through Unipolar Electrostatic Traveling Wave. Applied Sciences, 11(19), 9121.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Arslan Serdal,Tarımer İlhan,Güven Mehmet Emin (2013). Investigation of current density  magnetic flux density  and ohmic losses for single veined  Litz and foil structured conductors at different frequencies.  Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 19(5), 195-200., 10.5505/pajes.2013.36844 (Yayın No: 353258) (ESCI, in English)
 2. Arslan Serdal,Gürdal Osman,Akkaya Oy Sibel (2016). The Design Dimensioning And Optimızation Of A 1 Kva Tubular Linear Alternator.  International Journal of Development Research, 6(12), 10550-10559. (in English)
 3. Arslan Serdal,Akkaya Oy Sibel (2017). Design and Optimization of Tube Type InteriorPermanent Magnets Generator forFree Piston Applications.  TEM Journal, 6(2), 214-221., Doi: 10.18421/TEM62-04 (ESCI, in English)
 4. Arslan Serdal,Akkaya Oy Sibel,Tarımer İlhan (2017). Investigation of Stator and Rotor Slits’ Effects to the Torque and Efficiency of an Induction Motor.  TEM JOURNAL, 6(1), 117-125. (ESCI, in English)
 5. Arslan Serdal,Gürdal Osman,Akkaya Oy Sibel (2017). The Determination of Effects of Primary and SecondaryGeometry of Tubular Linear Generator.  IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, 12(1), 6-11., Doi: 10.9790/1676 (in English)
 6. Arslan Serdal,Kurt Erol,Akizu Ortzi,Lopez Guede Jose Manuel (2018). Design Optimization Study Of A Torus Type Axial Flux Machine.  JOURNAL OF ENERGY SYSTEMS, 2(2), 43-56., Doi: 10.30521/jes.408179 (in English)
 7. Arslan S, Gürdal O, Akkaya Oy S. (2019) Communication of Matlab Gui and Ansys Maxwell:  An Education Tool For Tubular Linear Generator.J. Fundam. Appl. Sci., 11(1), 117-141(in English)
 8. Arslan, S., Tarimer, İ., Güven, M. E., & Akkaya Oy, S. (2020). A medium frequency transformer design for spot welding machine using sizing equation and finite element analysis. Engineering Review: Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva, 40(3), 42-51. (ESCI, in English)
 9. Oy, S. A., Arslan, S., & Gürdal, O. (2020) Finite Element Analysis of the Inductance and Magnetic Field in the Permanent Magnet Spherical Motor. Politeknik Dergisi. (ESCI, in English)
 10. Kabakulak, M., & Arslan, S. (2021). An Electromagnetic Energy Harvester for Wireless Sensors from Power Lines: Modeling and Experiment Verification. Gazi University Journal of Science, 1-1. (ESCI, in English)
 11. Arslan, S., Bicen, Y., & Binarbasi, Ö. (2021). Numerical analysis and application of electric field grading device for metal-enclosed switchgear. SN Applied Sciences, 3(2), 1-11.
 12. Mellah, H., Arslan, S., Sahraoui, H., & Hemsas, K. E. (2022). The Effect of Stator Inter-Turn Short-Circuit Fault on DFIG Performance Using FEM. Engineering, Technology & Applied Science Research.
 13. Arslan, S., Mellah, H., (2023). Analysis and testing of internal combustion engine driven linear alternatör”, Electrical Engineering & Electromechanics, 1,4 3-9.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Kurt Erol, Arslan Serdal, Demirtaş Mehmet, Güven Mehmet Emin (2011). Design And Analysis Of An Axial Field Permanent Magnet Generator With Multiple Stators And Rotors.  Power Engineering, Energy And Electrical Drives (Powereng), 2011 International Conference On, 1-4. (in English) 10.1109/Powereng.2011.6036459 (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:353552)
 2. Arslan Serdal, Fidanboy Hikmet, Demirbaş Şevki, Güven Mehmet Emin, Kurt Erol (2011). Investigation Of Current Harmonics Using Fem On Different Rotor Types Of Pmsms.  Information, Communication And Automation Technologies (Icat), 2011 Xxııı International Symposium On, 1-7., (in English) 10.1109/Icat.2011.6102131 (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:353737)
 3. Kurt Erol,Arslan Serdal,Demirtaş Mehmet (2012). Cogging Torque Exploration Of Radially And Angularly Directed Fluxes in A New Pm Generator With The Multiple Stators.  Ever’12 (in English)
 4. Kurt Erol, Arslan Serdal, Gör Halil, Demirtaş Mehmet (2013). Electromagnetic Analyses Of Two Axial Flux Permanent Magnet Generators    Power Engineering, Energy And Electrical Drives (Powereng), 2013 Fourth International Conference On, 290-294., (in English)
 5. Arslan Serdal (2016). Doğrusal Hareketten Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Eğitim Seti Tasarımı Ve Uygulaması.  Umyos Sempozyumu, 3, 178-186. (in Turkish) 
 6. Arslan Serdal,Akkaya Oy Sibel,Tören Murat (2016). Amorphous Nüveli Dalgıç Motorun Ve Üç Fazlı Amorf Nüveli Transformatörün Demir Kayıplarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi.  International Academıc Research Congress (in Turkish)
 7. Arslan Serdal, (2016). Dalga Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemlere Genel Bakış Ve Arşimet Dalga Salınımı Sistemlerinde Kullanılan Jenaratör Topolojilerinin
  İncelenmesi, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)
  March 19-20, Kilis
 8. Güneş Haluk,Kunt Mehmet Akif,Arslan Serdal (2018). Oyuksuz Tüp Lineer Jeneratörlerin Temel Parametrelerinin Etkisi Ve Prototip Üretimi.  2nd International Symposium On Innovative Approaches İn Scientific Studies (in Turkish)
 9. Kabakulak Mahmut,Güllüoğlu Mehmet Tahir,Arslan Serdal (2018). İletken Şekilin Değişimine Göre Enerji Hasatlayıcıların Karşılaştırılması.  Uluslararası Mersin Sempozyumu (in Turkish)
 10. Arslan Serdal (2018). Taşıt Süspansiyon Sistemleri İçin Tüp Tipi Doğrusal Jeneratör Tasarımı.  Uluslararası Mersin Sempozyumu (in Turkish)
 11. Kabakulak Mahmut,Güllüoğlu Mehmet Tahir,Arslan Serdal (2018). Bara Üzerinden Enerji Hasatlama.  Uluslararası Mersin Sempozyumu (in Turkish)
 12. Arslan Serdal (2018). Dikey Eksenli Zıt Devinimli Rüzgar Türbinleri İçin Eksenel Akılı Jeneratör Tasarımları.  Uluslararası Mersin Sempozyumu (in Turkish)
 13. Kabakulak Mahmut, Güllüoğlu Mehmet Tahir,Arslan Serdal (2018). Ortak Simülasyon Platformunda Enerji Hasatlayıcı Analizi.  Uluslararası Gap Matematik – Mühendislik – Fen Vesağlık Bilimleri Kongresi, 26-32. (in Turkish)
 14. Arslan Serdal,Gürdal Osman,Kabakulak Mahmut (2018). Force Computation Of Linear Generator For Free-Piston Engıne Starting Process.  Uluslararası Gap Matematik – Mühendislik – Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 19-25, Şanlıurfa (in English)
 15. Arslan Serdal (2018). Bir Kablosuz Enerji Hasatlama Sistemi Tasarımı Ve Nümerik Analizi.  Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, 418-425, Gaziantep (in Turkish) 
 16. Arslan Serdal (2018). Çift Yanlı Ve Tüp Tipi Doğrusal Makinaların Karşılaştırılması.  Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, 426-432, Gaziantep (in Turkish)
 17. Arslan Serdal (2018). “Eksenel Akılı Jeneratörün Çoklu Rotor Ve Çoklu Stator Durumlarının İncelenmesi” 3. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi,411-417, Gaziantep (in Turkish)
 18. Ulusoy Yusuf, Arslan Serdal, 2019, Bir Dağıtım Şirketinin İş Kazalarının İncelenmesi, 3rd International Zeugma Conference on Scientific Researches, 819-825, Gaziantep
 19. Arslan Serdal (2019). Dalga Enerjisinden Elektrik Üretimi Için Küçük Ölçekli Bir Doğrusal Jeneratör Benzetimi. İste-Ce’xx2019- International Conference On Innovation, Sustainability, Technology Andeducation In Civil Engineering, 542-551. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5201995)
 20. Arslan Serdal (2019). Yüksek Gerılım Teknıgı Içın Yeni Bır Eğitım Aracı Tasarımı. İste-Ce’xx2019- International Conference On Innovation, Sustainability, Technology Andeducation in Civil Engineering, 224-235. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5201994)
 21. Kabakulak Mahmut, ARSLAN Serdal, Design and Application of an Electromagnetic Energy Harvester for Wireless Sensor Network, Proc. of the 2nd International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE)-13 June 2020 İstanbul
 22. Altıntaş M., Arslan S., “Yağmur Kaydırıcıların Güneş Panelleri Üzerindeki
  Etkilerinin İncelenmesi”, 4. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 22 – 24 Ekim 2020, Kitap 6, pp. 326-338, Mersin / Türkiye
 23. Altıntaş M., Arslan S., “Analysis Of Atmospheric Transported Particulate
  Matter And Investigatıon Of Its Effects On Solar Panel, 9. European Conference
  On Renewable Energy Systems , pp. 712-718, 21-23 April 2021, Istanbul/ Türkiye
 24. Arslan S., “Doğrusal Olmayan Hat Akımı Altında Amorf ve Nanokristal Toroid
  Çekirdekli Elektromanyetik Hasatlayıcı Üzerine Bir İnceleme”, 4 th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences November, pp.798-803 10-13, 2022 : Konya, Turkey

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Er Erkan, Güllüoğlu Mehmet Tahir, Arslan Serdal, 2018, Asenkron Motor İle İlgili Araştırmaların İçerik Analizi İle İncelenmesi, Yayın Yeri:IVPE, Editör:Prof.Dr. Serdar Salman, Prof.Dr. Rıdvan Karapınar, Assoc. Prof.Dr. Duygu Kavak,Dr. Ali Kılıçer, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:728, ISBN:978-9940-540-50-0, Bölüm Sayfaları:220-229
 2. Altıntaş Murat, Arslan Serdal, 2020, PVSYST ile güneş paneli kirlilik etkilerinin incelenmesi: Şanlıurfa Güneş Enerjisi Santrali Örneği, Mühendislik Alanında Teori Ve Araştırmalar, Yeri:Gece Kitaplığı, Editör:Prof.Dr.Adnan Hayaloğlu, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:19, ISBN:978-625-7243-56-8, Bölüm Sayfaları:65-84

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Dalcalı Adem, Çelik Emre, Arslan Serdal (2012). Mikro ve mini hidroelektrik santralleri için mikrodenetleyici tabanlı bir elektronik governor sisteminin tasarımı.  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(2), 130-135. (in Turkish)
 2. Türkmenoğlu Veli, Arslan Serdal, Yusufoğlu Abdullah, Fenercioğlu Ahmet, Atasargun Muharrem (2016). Neodyum Mıknatıslı Senkron Generatörlerde Tasarım Parametre Değişikliklerinin Generatör Verimine Etkisi.  Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 5(2) (Turkish) 101-111. (Kontrol No: 2827264)
 3. Arslan Serdal (2016). Dalgıç Motorun Analitik Sayısal Performans Sonuçlarının Karşılaştırılması.  Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 403-415. (in Turkish) TR DİZİN
 4. Arslan Serdal,Eşmekaya Meriç Arda,Canseven Kurşun Ayşe Gülnihal (2017). Finite Element Analysis Of Electric Field For In-Vitro Electropermeabilization.  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 14-22. (in English) TR DİZİN
 5. Arslan Serdal,Gürdal Osman (2017). Hibrit Araçlar İçin Serbest Pistonlu Doğrusal Jeneratör Çeşitlerinin İncelenmesi.  Mesleki Bilimler Dergisi, 6(3), 540-552.
 6. Arslan Serdal (2017). Doğru Akım Punta Kaynak Kalitesini Arttırmaya Yönelik Harici Manyetik Alan Etkisinin İncelenmesi.  Mesleki Bilimler Dergisi, 6(3), 553-559. (in Turkish)
 7. Arslan S, (2019) Optimizasyon vasıtasıyla Tüp Tipi Akı Anahtarlamalı Doğrusal Jeneratörün Vuruntu Kuvveti Azaltımı. Academic Perspective Procedia, 2(3), pp. 668–676, 2019.
 8. Arslan, S., & Karabaş, M. (2019) Farklı Mıknatıs Geometrilerinin Manyetik Alan Destekli Direnç Punta Kaynağına Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(1), 129-139. TR DİZİN
 9. Kabakulak Mahmut, Arslan Serdal, (2020) Numerical analysis of the harvester having toroidal structure and examination of the application results, International Advanced Researches and Engineering Journal, 04(02), 134-141. TR DİZİN
 10. Çamcı, H., Mengi, O. Ö., & Arslan, S. Çok Amaçlı Genetik Algoritma Yöntemi Kullanılarak Enine Laminasyonlu Senkron Relüktans Motor Optimizasyonu. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 12(2), 841-852.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Canseven Kurşun Ayşe Gülnihal, Arslan Serdal,Seyhan Hatice Nesrin (2011). Helmhotlz Bobin Sisteminin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi Ve Uygulamasının Gerçekleştirilmesi.  Emanet 2011 (in Turkish)
 2. Arslan Serdal (2015). Direnç Punta Kaynağının İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması.  Emanet 2015 (in Turkish)

Diğer yayınlar (Bildiri Özetleri)

 1. Kurt Erol,Arslan Serdal (2012). The Finite Element Analysis Of An Inertial Electrostatic Confinement  Iec    Iaea Fec 2012 (/)(Yayın No:2066208)
 2. Arslan Serdal, Stator Oluk Şekıllerinin Tüp Tipi Kalıcı Mıknatıslı Doğrusal Makine Performansına Etkileri, Ivss 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, S.378, Antalya, Türkiye(Özet Bildiri/Poster)
 3. Arslan Serdal, Bır Eksenel Aklı Kalıcı Mıknatıslı Jeneratörün Tasarımı Ve Analizi, Ivss 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, S.379, Antalya, Türkiye(Özet Bildiri/Poster)
 4. Arslan Serdal, Oluksuz Dahili Mıknatıslı Eksenel Akılı Makinelerin Performans Karakteristıklerinin İncelenmesi, Ivss 2018 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, s.380, Antalya, Türkiye(Özet Bildiri/Poster)
 5. Arslan Serdal,Sadak İbrahim (2017). Yeni Bir Sıkma, Çekme ve Doğrama Makinası Tasarımı Ve Uygulamasının Gerçekleştirilmesi.  Harran I. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3521224)
 6. Canseven Kurşun Ayşe Gülnihal,Arslan Serdal,Eşmekaya Meriç Arda, (2017).In vitro Maruziyet İçin Helmholtz Bobin Tasarım: Modelleme ve Analitik Yaklaşım, 29. Ulusal Biyofizik Kongresi, İstanbul
ARAYIN